Service

De Stichting biedt service in de vorm van onderzoek, lessen en lezingen.

Onderzoek

De Stichting heeft in het verleden verschillende soorten van onderzoek verricht. Zo werd over wijlen Atie en Nico Noordhof informatie verzameld op basis waarvan zij in 1999 postuum de Yad Vashem-onderscheiding van de Staat Israel toegekend kregen. De Stichting behoudt zich het recht voor onderzoeksvragen niet te beantwoorden.

Voor de deur van een tandheelkundig instituut aan de Oude Vismarkt 34a vent een verkoper met het NSB-blad "Voor Volk en Vaderland".

Lessen

Jaarlijks verzorgt de Stiching gastlessen op de Zwolse Scholen over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van voorwerpen en foto's wordt kinderen van de hoogste klassen van het basisonderwijs verteld over Zwolle tussen 1940 en 1945.

Lezingen

De Stichting verzorgt voor geïnteresseerden lezingen over de geschiedenis van Zwolle in de Tweede Wereldoorlog, over onderwerpen als voedselsituatie, de jodenvervolging, de bezetting en bevrijding, etc. Voor sprekers wordt een bescheiden vergoeding gevraagd.

Kosten

Voor het verrichten van onderzoek, het geven van lessen en lezingen wordt in principe, in overleg, een kostenvergoeding gevraagd.